Korrigerad: New Equity Ventures amorterar 3,00 MSEK

Stockholm 2020-12-14 
 

Ska var finansieringskostnader.

NEVI har idag amorterat ytterligare 3,00 MSEK, detta i linje med att minska bolagets finansieringskostnader. Under 2020 har NEVI amorterat cirka 14,1 MSEK samtidigt som substansvärdet ökat från 161 MSEK till 220 MSEK. 
NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och långsiktiga finansieringsalternativ för att optimera bolagets finansieringsstruktur, och per dags dato, efter genomförd amortering är bolagets kapitalstruktur betryggande och anpassad för investeringar inom tillväxt-segmentet.  

 

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

 

Prenumerera

Dokument & länkar