Lägesrapport och uppdatering kring några av NEVIs innehav

Stockholm 2019-09-02

Samtliga våra innehav har nu rapporterat för första halvåret 2019 och i de allra flesta fall visar siffrorna en klar förbättring mot tidigare år. Nedan sammanfattas några av våra innehav. Vidare har NEVI som mål att fortsätta sin investeringar inom nano & micro segmentet samt att förvärva ett eller fler bolag med positivt kassaflöde för att underbygga NEVIs kassaflöde och möjliggöra för långsiktigt ägande och fler investeringar. NEVI har som mål att genomföra en sådant förvärv senast under H1 2020. För att möjliggöra för detta söker NEVI rörelsekapital via såväl nyemission som andra finansiell lösningar.       

----------

HUBSO - www.hubso.com

Verksamheten utvecklas snabbt och i rätt riktning. Omsättningen under kvartal två var ca 4,5 MSEK med positivt resultat. Innehavet är ett av våra mer intressanta och NEVI ser stor utvecklingspotential och stor tillväxt under kommande kvartal. Ledningen har kommunicerats att de har för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning där det indikativt värde förväntas vara upp till 90 MSEK.  

Mediacle - www.mediacle.com

Visade en fin tillväxt och EBITDA-resultat för kvartal två var ca 5 MSEK. Sista raden resultatet hålls tillbaka av avskrivningar. Bolaget är väldigt trimmat med en låga fasta kostnader och återkommande intäkter som går att utöka utan kostnadsökningar. Vi hoppas att en fortsatt fin utveckling kan borga för att detta nu något bortglömda bolag får en ökad synlighet i bland flera. 

Ayima - www.ayima.com

Visade äntligen svarta siffror. Bolaget har under lång tid haft en attraktiv produktportfölj med talangfulla medarbetare där problemet har varit att anpassa kostnadskostymen under tillväxt. Nu har Ayima rensat upp i balansräkningen och genomfört en emission och kan åter fokusera på tillväxt under lönsamhet.

MOBA (rapport q3) - www.wearemoba.com

Visade ett EBITDA-resultat om ca 3 msek. MOBA ligger i en noteringsprocess med målet att noteras under kvartal tre 2019. I samband med noteringen hoppas NEVI på ett stort intresse för bolaget, då det checkar i flertalet boxar som torde vara attraktivt. Vidare visar MOBA tillväxt, positivt resultat, positivt kassaflöde och befinner på en marknad med hög tillväxt.  

iApotek - www.iapotek.se

Växer snabbt under lönsamhet och ser ut att gå mot en stark höst. Gruppen styrs av målmedvetna och hungriga individer som ser möjligheter i en bransch som bara växer och växer. Vi tror på vårt innehav och ser med tillförsikt på framtiden och hur gruppen bestående av iApotek med dotterbolaget Eprix och PharmArt ska ta ytterligare marknadsandelar. Bolaget omsatte h1 2019 21,4 msek med ett EBITDA resultat på ca 1,0 MSEK.   

Game Chest Group - www.gamechestgroup.se
Befinner sig i en spännande fas där bolaget via förvärv skapat en grupp som under kommande kvartal förväntas visa på såväl försäljningstillväxt och än viktigare visa på användartillväxt. NEVI anser GCG vara rätt positionerade i en spännande och växande bransch.  NEVI ser utvecklingspotential i såväl gamethrill.io som förvärvade plattformen Gamefiber.

ORGO TECH - www.orgotech.com

Efter en trög vår har bolaget kickat igång hösten med en spännande förvärv (2019-08-30). Det var enligt vår uppfattning precis vad bolaget behövde och det ska bli spännande att se var det leda. 

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar