Lägesuppdatering för april 2019

Stockholm, 2019-05-08

NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats positivt under april månad. Bolagets tillgångar* uppgår till 217 MSEK. Bolagets substansvärde har uppgick 2019-04-30 till drygt 193 MSEK vilket motsvara ca 62 SEK per aktie.

NEVI- utveckling substansvärde**

2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie

2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

NEVI fortsätter nu arbete med att finna fler förvärv i såväl Sverige som utanför Sveriges gränser. Vi för dialog med flertalet intressanta innehav för att utveckla vår portfölj. Vidare arbetar bolaget med att utveckla bolagets kapitalstruktur, skapa en starkare och större balansräkning vilket medför till att NEVI kontinuerligt för dialog med investerare för att uppnå dessa faktorer och skapa större investeringsutrymme.

*Bolagets tillgångar sammanräknat utan avdrag för skulder   

**Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktion

//

          För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar