Lägesuppdatering samt substansvärde för juni 2019

Stockholm 2019-07-02

Styrelsen fortsätter sitt arbete med utvärdering av koncernens innehav. Det kan konstateras att arbetet med utvecklingen av innehaven fallit ut väl. Detta har bidragit till att våra underliggande tillgångar under senaste tolvmånadersperioden ökat med cirka 100 MSEK. Marknadsvärdet på våra tillgångar har för perioden ökat från cirka 115 MSEK till cirka 218 MSEK. För att fortsätta denna utveckling kommer styrelsen fortsätta sökandet efter rörelsekapital vilket kan ske via såväl nyemission som andra finansiella lösningar.   

 Avslutningsvis vill vi belysa att vårt innehav Zoomability godkänts för notering på Spotlight och per idag genomför en spridningsemission. Vidare stöttar vi vårt innehav MOBA Network AB och dess ambition noteras under kvartal tre 2019. 

Bolagets substansvärde 2019-06-30 uppgick till 61 SEK per aktie.    

NEVI- utveckling substansvärde*

2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 

2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 

2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 

2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder 

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktion

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila  

//

              
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar