Marknadsmeddelande 148/15 – Information om företrädesemission i New Equity Venture International

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 september 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 september 2015.

Innehav av en (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie för 14,00 sek/st. (1:3 á 14,00 sek)

Teckningsrätterna för serie B kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 september 2015 till och med den 25 september 2015.

Handel med betalda tecknade aktier serie B (BTA B) kommer att handlas på AktieTorget från den 15 september 2015 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 15 september 2015 till och med den 29 september 2015.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: NEVI TR B
ISIN-kod: SE0007525191
Orderboks-ID: 112880
Första handelsdag: Den 15 september 2015
Sista handelsdag: Den 25 september 2015
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NEVI BTA B
ISIN-kod: SE0007525209
Orderboks-ID: 112881
Handelsperiod: Handlas den 15 september 2015 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 4 september 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.