Marknadsmeddelande 156 - New Equity Venture International AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Game Chest group den 29 juni 2018

Villkorat beslut på New Equity Venture International AB:s (Bolaget) årsstämma den 28 juni 2018 kommer sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till utdelning av aktier i Game Chest group AB bli den 28 juni 2018. Avstämningsdag är den 2 juli 2018.

Nio (9) aktier i Bolaget medför rätt till två (2) aktier i Game Chest group.

Information om aktien:
Kortnamn: NEVI B
ISIN-kod: SE0004020931
Orderboks-ID: 412R
CFI: ESVUFR
FISN: NEWEQUITYI/SH B
Utdelning: Aktier i Game Chest Group AB
Handel exkl. utdelning: 29 maj 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.