Marknadsmeddelande 163/17 - Information om företrädesemission New Equity Venture International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2017 Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 juni 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av femton (15)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 60,00 sek per aktie (1:15 á 60,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 juni 2017 till och med den 28 juni 2017. Teckningstiden är den 14 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 juni 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: NEVI TR B
ISIN-kod: SE0010023606
Orderboks ID: 139123
Första handelsdag: 14 juni, 2017
Sista handelsdag: 28 juni, 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NEVI BTA B
ISIN-
kod: SE0010023614
Orderboks-ID: 139124
Handelsperiod: 14 juni 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 5 juni, 2017

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Prenumerera