Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NEVI BTA B, är den 27 juli 2017.  

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NEVI BTA B
ISIN-kod: SE0010023614
Orderboks-ID: 139124
Sista handelsdag: 27 juli 2017

Stockholm den 25 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera