NEVI: substansvärdet ökade till 55 sek per aktie

NEVIs substansvärde 2020-10-31 uppgick till 235 MSEK. 
Under årets första 10 månader har substansvärdet ökat med ca 43,5 procent, från 161 MSEK till 235 MSEK. 

 

Stockholm 2020-11-06

NEVI- utveckling substansvärde*
2020-10-31 235 MSEK 56 sek per aktie
2020-09-30 229 MSEK 55 sek per aktie 
2020-08-31 237 MSEK 57 sek per aktie 
2020-07-31 234 MSEK 56 sek per aktie
2020-06-30 206 MSEK 50 sek per aktie
2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie 
2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie 
2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie 
2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie
2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie
2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie
2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie
2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 39** sek per aktie
2017-12-31 109 MSEK 26** sek per aktie
2016-12-31 105 MSEK 25**  sek per aktie
2015-12-31  57 MSEK 14**  sek per aktie
2015-01-31  29 MSEK 7**  sek per aktie 

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. 
**Omräknat till dagens antal aktier (4,1 miljoner aktier)
-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.
-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 
-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  

//
     
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.


 

Prenumerera