NEVI har avyttrat aktier i Acrinova

Stockholm 2015-09-25

New Equity Venture Int AB har idag 2015-09-25 sålt 200 000 aktier i Acrinova AB till ett fåtal investerare,
där Ateneum AB är störste köpare med 160 000 aktier.

Efter försäljningen äger NEVI 315 246 aktier motsvarande 25,5 %.

Vidare har NEVI idag ingått avtal om att avyttra ytterligare 150 000 stycken aktier i Acrinova till Ateneum AB per den 30 oktober 2015.

Pris per aktie vid bägge transaktionerna är 46 kronor, med justering för eventuell utdelning/inlösen.        

//               

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar