NEVI har lämnat innehav

2019-09-12

NEVI har avyttrat hela innehavet, (200 010 aktier motsvarande ca 4 % av bolaget) i Aerowash och lämnat över innehavet till nya långsiktiga investerare som kan vara delaktiga i Aerowashs framtida utveckling. Transaktionen gjordes huvudsakligen utanför marknaden. Pris per aktie var marknadsmässigt, och påverkar ej NEVIs underliggande substansvärde, bokföringstekniskt påverkar försäljningen resultat marginellt positivt. Försäljningen är helt i linje med NEVIs nya strategi för innehav. 

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar