NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo

New Equity Venture-koncernen har i och med teckning i den riktade nyemissionen i PlayHippo AB förvärvat 43 636 364 aktier till kursen 0,25 kr per st. Innan teckning av de nya aktierna ägde NEVI koncernen inga aktier i PlayHippo. NEVIs ägande kommer efter det att emissionen registrerats hos bolagsverket motsvara 23,10 % av röster och kapital.

 
//
                 

För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar