NEVI:s dotterbolag tillträder förvärvet av Mandel Design

Stockholm 2019-12-06

NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har idag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i Mandel Design AB (“Mandel Design”).

Köpet betalas med nyemitterade aktier i köparen och NEVI:s ägarandel i New Equity Venture III AB uppgår till 20 procent efter förvärvet.

För mer information, kontakta bolaget på: 

Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs och strategiutveckling.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar