NEVI:s helägda dotterbolag tillträder JS Security Technologies AB

Stockholm 2020-05-29 

NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB har idag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i JS Security Technologies AB (“JS Security”). JS Security är ett IT-bolag verksamt inom IT-säkerhet. Förvärvet ligger i linje med NEVI:s strategi att, likt iApotek, förvärva utvecklingsbara bolag som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply.
 

NEVI äger efter genomförd transaktion 20 procent av kapitalet och rösterna i New Equity Venture II AB.För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com


New Equity Venture Int.AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar