NEVI’s innehav M.O.B.A genomför nyemission

Stockholm 2018-10-04 

NEVI har meddelats av innehavet M.O.B.A. Network AB att bolaget har genomfört en nyemission om totalt 5,4 MSEK fördelat på 33 750 aktier. Efter genomförd emissionen har bolaget totalt 1 283 750 aktier. Emissionen gjordes på kursen 160 kronor per aktie vilket värderar bolaget till 205,4 MSEK. NEVI har för avsikt att investera 0,4 MSEK och äger efter genomförd emission cirka 29 % av kapital och röster. 

M.O.B.A. Network kommer att använda kapitalet till att utveckla bolagets organiska verksamhetsplan samt stärka bolagets kapacitet att slutföra strategiska affärsavtal och partnerskap. Bolaget kommer även att använda kapitalet till att fördjupa analysen av potentiella förvärvskandidater och uppbyggnaden av en gedigen pipeline. 

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar