NEVI summerar året och belyser innehavet MOBA

Stockholm 2020-12-17

NEVI har under 2020 tagit stora steg och ökat substansvärdet från 40 till 53 kr per aktie och minskat våra lån ner till 6 MSEK. Allt detta samtidigt som världen står inför nya utmaningar utvecklas NEVI kontinuerligt och den finansiella ställningen blir allt starkare. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt kassaflöde, primärt genom att utveckla våra onoterade dotterbolag. Dessa fortsätter att utvecklas, men det har varit lugnare från mitten av november då nya hårdare restriktioner trädde i kraft. Vi hoppas detta vänder under våren 2021. 

 

Avseende våra innehav vill vi särskilt lyfta fram MOBA. Bolaget verkar i en bransch med framtiden för sig och genererar en god tillväxt organiskt som nu även kryddats med ett spännande förvärv som vi anser passar in helt rätt i bolaget. Steg för steg utvecklas MOBA på alla fronter. NEVI äger ca 29 procent av röster/kapital i MOBA och har för avsikt att äga dessa aktier under lång tid framöver. 
 

Avslutningsvis är det på sin plats att tydligt trycka på att NEVIs DNA är att investera i tillväxtbolag i väldigt tidiga skeden där risken är stor men uppsidan enorm. Det är inte alla som har vetskap i att NEVI ensamt bildade iApotek, Game Chest och är medgrundare till Tourn Internationell som idag samtliga är bolag av god kvalité med stor tillväxtpotential. Därtill är Mediacle en svensk aktieraket sprunget ur ett förvärv av Pantaluren (som vi ensamma bildade). Genom att titta på resultaten finner vi tillförsikt i att framtiden har god potential att bli ljus även i våra nuvarande mindre innehav som t.ex. GOGO och Mandel Design.  

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.