NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - ny order till större advokatbyrå

Stockholm 2020-11-20


NEVI har informerats om att innehavet JS Security fortsätter utvecklingen i rätt riktning och bolagets försäljningsinsatser har intensifierats och resulterat i en order uppgående till 0,2 MSEK över 12 månader. Kund är en större advokatbyrå i södra Sverige. Samtidigt pågår som tidigare kommunicerats en utvärderingsprocess av marknadsplatser för notera bolaget på en för bolaget passande marknadsplats. Bolaget bedöms rätt positionerat för en nutid och framtid där allt fler arbetar hemifrån och cybersäkerhet blir allt viktigare även för de medelstora och mindre företagen. 


För mer information om JS Security eller från till bolaget:
VD- Hampus Nyström
ir@jssecurity.tech
www.jssecurity.tech


//     


För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.