NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin har slutbetalt och övertagit rättigheterna till Paradisewin.com, köpeskilling var till 65 000 euro.

Under den närmaste perioden kommer fokus vara att förbättra och utveckla tjänsterna och spelupplevelsen. Paradisewin har idag över 55 000 registrerade spelare och intäkter på årsbasis på omkring 156 000 euro med ett resultat på omkring 50 000 euro.

Mest populära spel under 2016 har varit: Starburst, Maverick Saloon och Golden India. Under kvartal två hade Pardisewin omkring 45 000 besökare och majoriteten kommer från länder som Australien(23 %), Tyskland     (15 %) och Canada (5 %).

//
            
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140 
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar