New Equity Venture VD Thomas Jansson lämnar besked om teckning i genomförd emission

Stockholm, 2019-10-08

NEVI har erhållit besked om teckning i den genomförda företrädesemission med sista teckningsdag 2019-10-07. 

Bolaget har erhållit teckning, inklusive teckningsåtagande till cirka 118 % vilket motsvara cirka 17,5 MSEK. 

Inga gartiåtaganden kommer aktiveras. 

Bolaget kommer kommer presentera fullständigt utfall samt tilldelning och fördelning av teckning med och utan företräde så snart det sammanställts. Tilldelningsprinciper i emissine finns redovisade i bolagets memorandum.
Observera att utfallet kan komma att justeras.  

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.