New Equity Ventures innehav per 2020-12-31

Stockholm 2021-01-04

 

NEVIs innehav samt antal aktier per innehav 2020-12-31. 
    
Innehav:             Antal aktier: 
MOBA Network            489 750    
Mediacle Group             677 000 
CGit                267 160 
Zoomability*            54 700          
iApotek**            2 150 000
Game Chest Group         3 551 010
Ayima Group             754,300
Sjöstand Coffee            2 000 000 
Hubso Group             32 100 000
Tourn Int             376 000
Mandel Design            1 530 099
GoGo Lead tech             2 399 384         

JS Securities             20 %
W& IT Solutions            65 %
Partner FK            7,46 %
WaVr Tech            600 000 st

NEVI har under fjärde kvartalet fortsatt arbetet med att optimera portföljen och kommer fortsätta med det under 2021, detta för att fortsätta öka avkastning i vår portfölj, öka substansvärdet samt uppnå målet att inneha tillgångar på över 750 MSEK senast 2025.            

 

Rapporterar även större justeringar som bolag ej publicerat. 
*Från ca 9 till 2 %, utspädning. 
**Från drygt 15,01 % till 10,6 % avyttring.

//
     
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar