Ställer sig positiva till uppköpserbjudande avseende Seapilot

Stockholm 2018-06-25

NEVI-koncernens innehav i Seapilot AB, som delades ut till aktieägarna i True Heading AB efter beslut på bolagets extrastämma i november 2017, har idag mottagit ett uppköpserbjudande om 25,5 MSEK (3,63 kr per aktie) från FLIR-koncernen. NEVI har ställt sig positiva till erbjudandet precis som flera av Seapilots storägare. Budet backas i dagsläget av minst 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna.

NEVI ägarandel i Seapilot AB är cirka 4,3 % av kapitalet och cirka 2,6 % av rösterna.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

.

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar