Substansvärdering NEVI 2015-06-30

Stockholm 2015-07-01

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-06-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,65 (17,12) MSEK
EK: 12,27 (12,72) MSEK
Skulder: 5,38 (4,41) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 45,94 (40,32) MSEK
EK: 12,27 (12,72) MSEK
Skulder: 5,38 (4,41) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,27 MSEK – per aktie 4,70 (4,87) SEK
Marknadsvärde: 40,56 MSEK – per aktie 15,54 (13,76) SEK 
(2015-06-30: 2 610 000 aktier)

Innehav:                         Aktier/andelar:                     Marknadsplats:
Acrinova AB                   515 399                               Aktietorget  
Robert Friman Int. AB     52 000 000                           Aktietorget   
Stureguld Sverige AB      56 508 857                           Aktietorget
DB Pharmaceutical        11,55 % kap, 6,30 % röster    O-listat


Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar