Substansvärdering NEVI 2015-09-30

Detta är Bolagets sista substansrapport. Hädanefter kommer Bolagets innehav och substansvärdering presenteras kvartalsvis i Bolagets rapporter.

Nedan redovisas värdet för 2015-09-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 24,00 (17,31) MSEK
EK: 23,09 (11,91) MSEK
Skulder: 0,78 (5,40) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 40,00 (39,44) MSEK
EK: 23,09 (11,91) MSEK
Skulder: 0,78 (5,40) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 23,09 MSEK – per aktie 8,89 (4,56) SEK
Marknadsvärde: 39,26 MSEK – per aktie 15,04 (13,04) SEK 
(2015-09-30: 2 610 000 aktier)

Innehav / Aktier/andelar / Marknadsplats:
Acrinova AB / (315399*) / Aktietorget
Robert Friman Int. AB / 51 470 000 / Aktietorget   
Stureguld Sverige AB / 56 508 857 / Aktietorget
DB Pharmaceutical / 1 285 848 (serie B) / AktieTorget
Eyeonid Technology AB / ca 6 % av kap. & röster / O-listat
Fastout / ca 14 % av kap. och röster / O-listat
*150 000 stycken av innehavet är sålda med transaktionsdag 2015-10-30 till 46 kronor per aktier, justerat för utdelning/inlösen under perioden fram till transaktionsdag.                       

Värderingsprinciper:
Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//    

För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar