Värdeökning av portföljen under Q1 2019

Stockholm, 2019-04-09

NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats väl under kvartal ett, störst inverkan har innehavet i MOBA Network AB. Bolagets substansvärde har uppgick 2019-03-31 till drygt 188 miljoner sek vilket motsvara ca 60 sek per aktie. NEVI har genom att öka innehavet i MOBA idag, ett innehav om 486 037 stycken aktier.

NEVI- utveckling substansvärde*

2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

*Substansvärde

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktion

-Bolaget applicerar försiktighetsprincipen vid värdering

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9e april 2019.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar