Bildande av fastighetsbolaget Dingle Industrilokaler

Bildande av fastighetsbolaget Dingle Industrilokaler New Wave Group AB har träffat en överenskommelse med Munkedals kommun innebärande att man tillsammans skall bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av industrilokaler genom ett gemensamägt bolag; Dingle Industrilokaler AB. Bolagets uthyrning av lokaler skall ske till olika företag. New Wave Group AB äger aktier motsvarande 49 procent av kapitalet och rösterna i bolaget och Munkedals kommun resterande 51 procent. Bolaget kommer att tillhandahålla industrilokaler för begränsat färdigställande per den 1 december 2001. Den största delen av dessa lokaler kommer att förhyras av New Wave Group AB, där en stor del av den svenska distributionen avses hanteras. New Wave Group AB räknar med en besparing om 5 - 7 miljoner per år från 2002 genom att samordna lagerfunktionen. För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD Tel: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Borås den 26 oktober 2000 New Wave Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00490/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar