Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ)

Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ) Januari-december 2002 Resultatet efter finansnetto ökade med 45 procent! · Resultatet efter finansnetto för 4:e kvartalet ökade med 89 procent till 86,1 (45,6) Mkr och försäljningen ökade med 58 procent till 578,5 (366,6) Mkr. · Resultatet efter finansnetto ökade med 45 procent till 145,1 (100,1) Mkr. · Under januari-december 2002 ökade New Waves försäljning med 32 procent till 1.687,3 (1.278,2) Mkr. · Resultat och omsättning ökade för 12:e året i rad, snittökningen för de tolv åren har varit 44 procent respektive 41,3 procent. · Kassaflödet var 156,9 Mkr före investeringar och 3,3 Mkr efter där förvärv av dotterbolag ingår med 111,4 Mkr. · Affärsområde Profils försäljning ökade med 24 procent till 1.044,8 (841,1) Mkr. Resultat efter finansiella poster ökade med 36 procent och uppgick till 103,3 (75,8) Mkr. · Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 50 procent till 642,5 (428,4) Mkr. Resultatet efter finansnetto ökade med 73 procent och uppgick till 41,8 (24,2) Mkr. · New Wave bedömer att bolaget har tagit marknadsandelar på samtliga marknader. · För 2003 förväntas omsättningen överstiga 2.000 Mkr och resultatet fortsätta öka. · New Wave ökar tillväxttakten efter en mycket stark avslutning på 2002 och en bra start på 2003, genom etableringar på nya marknader, etableringar av nya varumärken på befintliga marknader och förvärv. · Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en höjning av utdelning till 1,75 (1,50) kr per aktie motsvarande 25,4 Mkr. FöR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 E-post: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktör Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02 E-post: goran.harstedt@nwg.se Finanschef Krister Magnusson Telefon: 0708-99 80 21, 0303-24 65 11 E-post: krister.magnusson@nwg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00010/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00010/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar