Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari-Juni 2004 "Fortsatt kraftig tillväxt i både försäljning och resultat." -Under januari-juni ökade försäljningen med 20 % till 1 065(884) Mkr. -Resultatet efter finansnetto förbättrades med 14,1 Mkr till 83,3 (69,2) Mkr. -Resultatet efter skatt ökade till 62,5 (50,3) Mkr och vinst per aktie till 4 (3,47) kr. -Andra kvartalet ökade försäljningen med 27 % till 596 (469) Mkr och resultatet efter finansnetto med 14,4 Mkr till 71,1 (56,7) Mkr. -Affärsområde Profils försäljning ökade med 29 % till 742 (574) Mkr. Resultat efter finansiella poster ökade med 9,3 Mkr till 67 (57,7) Mkr. -Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 4 % till 323 (310) Mkr. Resultat efter finansnetto ökade med 4,8 Mkr till 16,3 (11,5) Mkr. -Jobman Workwear konsoliderades från och med den 1 april. -Nyemissionen övertecknades kraftigt. -Integrationen av Swedish Matchs profilklädesdistribution och Jobman Workwear samt etableringarna av fler varumärken i Schweiz, Spanien, Benelux och Italien går enligt plan. - Både omsättning och resultat beräknas överstiga föregående år, trots hög investeringstakt med ett flertal nyetableringar. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 E-post: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktör Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02 E-post: goran.harstedt@nwg.se Finanschef Krister Magnusson Telefon: 0708-99 80 21, 0303-24 65 11 E-post: krister.magnusson@nwg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040811BIT00200/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar