Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari-mars 2003 "Bästa första kvartalet någonsin" · Under januari - mars 2003 ökade New Waves försäljning med 27 procent till 415,2 (327,6) Mkr. · Resultatet efter finansnetto ökade med 15,4 Mkr till 12,5 (-2,9) Mkr, där de förvärvade enheterna (som till största delen har sin intjäningsförmåga under det fjärde kvartalet) belastade resultatet med 3,8 Mkr. · Det rullande resultatet för 12 månader ökade med 82 procent och uppgick till 160,5 (88,4) Mkr jämfört med motsvarande period ett år tidigare. · Affärsområde Profils försäljning ökade med 33 procent till 240,6 (181,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster ökade med 9,9 Mkr och uppgick till 2,5 (-7,4) Mkr. Förvärvade enheter belastade resultatet med 2,8 Mkr. · Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 19 procent till 174,6 (146,3) Mkr. Resultat efter finansnetto ökade med 5,6 Mkr och uppgick till 10,0 (4,5) Mkr. Förvärvade enheter belastade resultatet med 1,0 Mkr. · Åter bra tillväxt i Tyskland. Omsättningen i New Wave GmbH ökade med 48 procent under det första kvartalet. · Rekonstruktionen av dotterbolaget i England är nu klar. Lönsamhet beräknas föreligga senast under det fjärde kvartalet i år. · Kraftig ökning av Crafts införsäljning för hösten 2003. · För 2003 bedöms omsättningen överstiga 2.000 Mkr och resultatet överstiga föregående år. KALENDARIUM · 28 maj Bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) · 12 augusti Delårsrapport för andra kvartalet, Q2 · 24 oktober Delårsrapport för tredje kvartalet, Q3 · 18 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003 · 27 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet, Q1 Borås den 29 april 2003 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson VD FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 E-post: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktör Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02 E-post: goran.harstedt@nwg.se Finanschef Krister Magnusson Telefon: 0708-99 80 21, 0303-24 65 11 E-post: krister.magnusson@nwg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT01000/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar