Delårsrapport New Wave Group AB

Report this content

PERIODEN 1 januari – 31 mars

  •  Omsättningen uppgick till 1 264 mkr, vilket var 12 % högre än föregående år (1 131 mkr).
  •  Rörelseresultat uppgick till 43,2 (8,1) mkr.
  •  Periodens resultat uppgick till 24,9 (-4,6) mkr.
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,38 (-0,06) kr.
  •  Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 33,6 (70,6) mkr.
  •  Soliditeten uppgick till 49,4 (46,2) %.
  •  Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 60,6 (75,0) %.

VD har ordet

Det är med glädje vi stänger årets första kvartal med en försäljningsökning på 12 % vilket ger en försäljning på 1 264 mkr. Detta är all time high för ett första kvartal.

Dessutom ökar rörelseresultatet från 8,1 mkr till 43,2 mkr, en förbättring med 35,1 mkr. Även detta är det bästa resultatet för ett första kvartal någonsin, vilket gör det ännu mera glädjande. Ser man på det genomsnittliga rörelseresultatet de senaste fem åren, har det varit 4,5 mkr – så 43,2 mkr är en riktig stark start på året.

Vad gäller försäljningen har vi tillväxt på i stort sett samtliga regioner. I segmenten ökade Profil 17 %,
Gåvor & Heminredning 15 % och Sport & Fritid med 6 %. Utav våra försäljningskanaler ökad profil 16 %
och detaljhandeln 7 %.

Vi har nu haft tillväxt 11 kvartal i rad vilket är otroligt roligt.

Ser man på periodens resultat är det nu femte kvartalet i rad det förbättrats och ser vi på de sista 11 kvartalen har rörelseresultatet förbättrats i tio av dem.

Tittar vi på rullande helår är nu försäljningen 5 370 mkr, EBITDA 493,0 mkr, rörelseresultatet 435,3 mkr och periodens resultat 306,2 mkr – samtliga all time high.

Balansräkningen
Soliditeten på 49,4% är en mycket stark siffra. Nettoskulden sänktes under kvartalet till 1,714 mkr och nettoskuldsättningsgraden är nu nere i 60,6 %.

Finansiellt har vi aldrig tidigare haft en sådan styrka. Detta ger utrymme för både förvärv och fortsatta
satsningar för organisk tillväxt.

Framtiden
I det korta perspektivet vill jag dels påpeka att vi hade en positiv kalendereffekt i kvartalet som är svår att bedöma men den kan uppskattningsvis vara 3-4% vilket påverkar oss negativt i nästkommande kvartal.

I övrigt kommer vi att satsa ännu hårdare på fortsatt utbyggnad av säljkårer i främst USA och Kanada, men även på marknadsföring samt att vi i augusti öppnar ett nytt stort lager i Toronto, Kanada. Fler satsningar kommer också att göras under kommande kvartalen och åren.

Vi är också mitt uppe i flera stora projekt där det största är Craft Teamwear. Även om denna lansering fått ett bättre mottagande än vi hoppats på, går det ännu inte ihop resultatmässigt. Första årets bruttovinst täcker inte ens marknadsföringskostnaderna om man skulle tänka kortsiktigt, vilket vi inte gör, och trots bättre och bättre resultat investerar vi fortsatt i framtiden.

Dessa satsningar sammantaget gör det väldigt svårt att bedöma resultatutvecklingen de närmsta kvartalen men det är investeringar som i framtiden kommer att ge ett ännu större, lönsammare och starkare New Wave.

I det längre perspektivet (+12 månader) är jag oerhört positiv men i det kortare perspektivet kan det bli något eller några kvartal som påverkas av våra höga investeringskostnader.

Mina medarbetare och jag jobbar oförtrutet på med att fortsatt öka rörelsemarginalen.

Torsten Jansson
VD och koncernchef

   
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se 

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12

E-post: lars.jonsson@nwg.se 

Informationen i denna rapport är sådan som new wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2017 klockan 7.00 (CET).

Taggar: