Förlängning av anmälningstid för accept

FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSTID FÖR ACCEPT AV NEW WAVE GROUP'S OFFENTLIGA ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TEXET Styrelsen för New Wave Group AB (publ) har beslutat att förlänga anmälningstiden fram till och med den 16 maj 2000 för accept av New Wave Group's offentliga erbjudande till aktieägarna i Texet AB (publ). De ytterligare aktieägare i Texet som vill acceptera New Wave Group's erbjudande skall således senast tisdagen den 16 maj 2000 lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till nedanstående bank. Anmälningsblanketten skall senast den 16 maj 2000 vara Östgöta Enskilda Bank tillhanda: Östgöta Enskilda Bank Emissioner Box 7523 103 92 Stockholm Som tidigare meddelats har samtliga villkor för det offentliga erbjudandet uppfyllts och det föreligger inte några kvarstående villkor under resterande anmälningstid, som förlängts fram till och med den 16 maj 2000 enligt ovan. Hittills har aktieägare representerade 98,4 procent av det totala antalet aktier i Texet accepterat erbjudandet. New Wave Group avser att begära inlösen av de aktier som återstår efter anmälningstidens utgång och de kvarvarande aktieägarna i Texet bereds genom förlängningen av anmälningstiden möjlighet att undvika inlösensförfarandet. Borås 2000-05-04 NEW WAVE GROUP AB (PUBL) Styrelsen För ytterligare information kontakta; Torsten Jansson, Verkställande Direktör, Tel 033-225850, New Wave Group AB 0708-998050 Jörgen Bender, Finanschef, New Wave Group AB Tel 033-225850, 0708-998055 New Wave Group i korthet New Wave är ett klädföretag inriktat på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn. New Wave är verksamt inom två affärsområden, dels på marknaden för profilkläder genom försäljning till oberoende profilföretag, dels på detaljhandelsmarknaden via återförsäljare i främst sport- och skofackhandeln. Genom att verka inom båda dessa marknadssegment, får koncernen en bättre riskspridning och uppnår samordningsfördelar. Koncernens mest kända varumärken är Clique, Craft, Grizzly, New Wave, Pax och Skechers. BOX 1774 ¤ 501 17 ¤ BORÅS TELEFON: 033-225850 ¤ FAX: 033-225890 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01040/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar