New Wave Group AB (publ) förvärvar Textwear A/S i Norge

New Wave Group AB (publ) förvärvar Textwear A/S i Norge New Wave Group AB har nu, efter genomförd due diligence och avslutade förhandlingar, förvärvat resterande aktier i Textwear A/S. Textwear A/S är distributör till New Wave Group's dotterbolag Texet AB (som även sedan tidigare varit minoritetsägare i Textwear A/S) och säljer och marknadsför varumärkena Harvest och Printer på den norska marknaden. Tillsammans med Texets aktieinnehav är nu New Wave Group ägare till samtliga aktier i Textwear A/S. Företaget omsätter idag ca 5 Mkr på årsbasis, att jämföra med varumärkena Clique och New Wave, som omsätter ca 70 Mkr på den norska marknaden. Genom förvärvet räknar New Wave Group med att få en kraftig tillväxt på den norska marknaden vad gäller varumärkena Harvest och Printer. Genom förvärvet stärker New Wave Group vidare sin ställning ytterligare som det ledande profilföretaget i Norge. Nuvarande ledning avses fortsätta i Textwear A/S. Förvärvet beräknas inte ha någon större resultatpåverkan under 2001. Förvärvet är även mycket positivt för Cyberwave AB, som på detta sätt får ett mer komplett utbud i 4yourlogo.com, som planeras öppna på norska marknaden under Q1 eller Q2 nästkommande år. Borås den 5 januari 2001 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson VD För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD Tele: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Göran HärstedtvVD Tele: 0708-30 35 66, 033-22 58 63 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/05/20010105BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/05/20010105BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar