New Wave Group AB (publ) ställer ut option till aktieägare i Dressmart AB

New Wave Group AB (publ) ställer ut option till aktieägare i Dressmart AB New Wave Group har idag ställt ut optioner till aktieägare, som representerar mer än 90 procent av kapital och röster, i Dressmart. Optionerna innebär rätt för aktuella aktieägare att, under vissa förutsättningar, påkalla att New Wave Group förvärvar aktuella aktieägares aktier i Dressmart (s k put option). De av New Wave Group utställda optionerna är bl a villkorade av att övriga aktieägare i Dressmart, som inte erbjuds nämnda optionsrätt, skall erhålla möjlighet att utöva den förköpsrätt som tillkommer dem enligt aktieägaravtal, att New Wave Group, genom utövande av optionsrätterna, skall bli ägare till aktier i Dressmart som sammantaget representerar mer än 90 procent av kapital och röster samt att Dressmart inger begäran om ackordsförhandling till rätten innehållande förslag att Dressmarts oprioriterade borgenärer med fordringar motsvarande lägst 5.000 kr erhåller 25 procent av överskjutande fordringsbelopp och att nämnda begäran tillstyrks av rekonstruktören. Vid ett utövande av utställda optionsrätter erhåller de aktuella aktieägarna 1 kr för sin aktiepost i Dressmart. Härutöver har New Wave Group åtagit sig att tillskjuta kapital till Dressmart för att säkra rekonstruktionen av Dressmart och betalningen till bolagets oprioriterade borgenärer enligt nämnda ackordsförslag. New Wave Group's kommande förvärv, som förhoppningsvis de utställda optionerna leder fram till, ligger helt i linje med den satsning som New Wave har initierat för distribution till företag (BTB) i Cyberwave, ett helägt dotterbolag. Genom ett förvärv kommer New Wave att få tillgång till en av de bästa handelssystemen som finns i drift. De anpassningar som krävs för att säkerställa Cyberwaves affärsidé kommer att initieras omgående. Delar av Dressmarts personal avses erbjudas fortsatt anställning enligt den pågående rekryteringsprocess som pågår i Cyberwave. Distribution till enskilda konsumenter (BTC) kommer att fortsätta de nästkommande månaderna och under tiden kommer en utvärdering av denna distribution kommer att ske. För ytterligare information kontakta; Torsten Jansson VD Tel: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 eller Jörgen Bender Inköpschef Tel: 0708-99 80 55, 033-22 58 54. Borås den 28 september 2000 New Wave Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00660/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar