New Wave Group har träffat en avsiktsförklaring om förvärv av Lensen-koncernen/Toppoint i Nederländerna

New Wave Group har träffat en avsiktsförklaring om förvärv av Lensen- koncernen/Toppoint i Nederländerna New Wave Group har idag träffat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med grundaren av Lensen-koncernen, Albert Lensen, om ett förvärv av Lensen Beheer B.V. med dotterbolag, tillsammans med företagsledningen. Det avsedda förvärvet omfattar inte koncernens detaljhandelsverksamhet, utan endast den verksamhet som är inriktad mot profilmarknaden. New Wave Group avses bli ägare till aktier motsvarande 75 % av kapitalet och rösterna i Lensen Beheer B.V. och resterande aktier av företagsledningen i bolaget, med rätt för New Wave Group att förvärva dessa efter utgången av 2005 för en resultatbaserad köpeskilling. LENSEN-KONCERNENS VERKSAMHET Lensen-koncernens verksamhet är koncentrerad på försäljning och produktion av ett brett sortiment av profil- och gåvoartiklar under varumärkena Toppoint och M-Pen. Lensen har en ledande position i Benelux och har även en stark marknadsposition i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland med flera länder. Handelsverksamheten (trading) är inriktad på gåvoartiklar och hushållsprodukter importerade från Fjärran Östern. Koncernens omsättning inom nämnda verksamhetsområden beräknas uppgå till cirka 250 miljoner SEK 2002. För närvarande har koncernen 170 anställda, varav merparten i Nederländerna. Försäljningen sker från kontor i Nederländerna, Tyskland och Hong Kong. Produktområdena består främst av såväl skrivmaterial, keramik, kalendrar, tändare, nyckelringar, med ett sortiment omfattande cirka 1.400 artiklar, som specialbeställda, kundbaserade koncept. Produktionen innefattar tryckning, dekoration, montering och plastinjektion, vilket främst görs vid anläggningarna i Bergentheim och Hoogeveen. [REMOVED GRAPHICS] Lensen Beheer B.V. kommer vid förvärvet att ha sju dotterbolag, samtliga aktiva mot profilmarknaden. Profil- och gåvosektorn: Lensen Toppoint B.V., som tillverkar och levererar ett komplett sortiment av gåvoartiklar i plast lämpliga för tryckning (profilering). Bolaget är under varumärket Toppoint marknadsledande på Beneluxmarknaden. Bolaget har en mycket blygsam distribution i de nordiska länderna, vilka är New Wave Group's starkaste marknader. Merlinex Pen B.V., som är en viktig leverantör av högkvalitativa, specialbeställda pennor, specialiserade på tryckning på pennor i alla färger under varumärket M-Pen. Toppline Keramiek B.V., som kundanpassar en bred kollektion av keramikprodukter med logotyper och text. Bolaget erbjuder och tillhandahåller avancerad trycknings- och produktbränningsteknik. Breplast Kunststoffspritzguss GmbH, som är verksamt med plastinjektioner och handhar tillverkningen av en stor del av plastartiklarna inom Toppoint-kollektionen. Stylex Promotion GmbH, som representerar koncernen i Tyskland, Österrike, Schweiz och Östeuropa. Handel (trading): Totemco B.V., som ligger i Amsterdam och som importerar och exporterar gåvo- och hushållsprodukter, jul- och påskartiklar samt profilprodukter på uppdrag av kunder. Bolaget bedriver sin försäljning i Benelux- länderna, Frankrike och Tyskland. Stately Trading Ltd, som är lokaliserat i Hong Kong, är verksamt med inköp för såväl koncernen som för externa kunder i både Asien och Europa. Samtliga företag säljer endast via återförsäljare på samtliga marknader. RESULTATPÅVERKAN Förvärvet beräknas ge en låg resultatpåverkan under 2002 och 2003, då flera marknadsinvesteringar kommer att genomföras. TILLTRÄDE New Wave Group beräknas överta bolaget från den 1 juli 2002, varvid konsolidering kommer att ske från och med nämnda dag. Synergier New Wave Group räknar med stora synergier inom försäljning, marknadsföring och distribution i framtiden, vilka dock under det första året kommer att kräva marknadsinvesteringar. Benelux: De förvärvade bolagen har en extremt stark ställning i Benelux inom sina produktgrupper, vilket kan liknas med New Wave Group's ställning på den svenska marknaden inom profilkläder. Försäljning och marknadsföring med mera kommer i Benelux att samordnas med New Wave Group's övriga verksamhet i Benelux inom affärsområdet Profil (New Wave Sportswear B.V.), vilket beräknas leda till en kraftig ökning av profilförsäljningen i Beneluxländerna. New Wave Group avser även under de närmaste två åren att genom Toppoint eller tillsammans med Toppoint lansera ytterligare varumärken och profilkoncept med mera ur New Wave Group's befintliga sortiment i Benelux. Därigenom kan Benelux komma att bli New Wave Group's näst största marknad efter Sverige redan under innevarande år. Tyskland: Liknade effekter och synergier som Benelux enligt ovan, men i något mindre omfattning. Skandinavien: Toppoint avses omgående efter ett genomförande av förvärvet etableras i Sverige, Norge och Finland i samarbete med New Wave Group. Genom New Wave Group's omfattande återförsäljarnät i dessa länder räknar New Wave Group med att de närmaste åren kraftigt kunna öka Toppoint's försäljning på dessa marknader. Övriga marknader: Lensen-koncernen och New Wave Group avser att samarbeta inom försäljning och inköp även på övriga marknader. StrategiskA PERSPEKTIV New Wave Group tar nu ytterligare ett stort steg i att bli ledande även inom s k hård presentreklam. Tillsammans med Sagaform's och D&J's sortiment samt befintliga sortiment inom väskor och andra produktgrupper inom bl a Clique, Grizzly och James Harvest Sportswear kommer man med Toppoint's sortiment att bli en av Europas ledande och bästa leverantörer även inom hård presentreklam (gåvosektorn). New Wave Group kommer att fortsätta sin satsning inom gåvosektorn och s k hård presentreklam. New Wave Group's bedömning är att man kommer att kunna nå en kraftig organisk tillväxt efter det avsedda förvärvet inom dessa områden. Ytterligare information om bl a förvärvets finansiella innehåll och ekonomiska villkor kommer att lämnas när förvärvet genomförts. Borås den 4 juni 2002 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson Göran Härstedt För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Göran Härstedt vVD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 New Wave Group i korthet New Wave är ett klädföretag inriktat på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn. New Wave är verksamt inom två affärsområden, dels på marknaden för profilkläder genom försäljning till oberoende profilföretag, dels på detaljhandelsmarknaden via återförsäljare i främst sport- och skofackhandeln. Genom att verka inom båda dessa marknadssegment, får koncernen en bättre riskspridning och uppnår samordningsfördelar. Koncernens mest kända varumärken är Clique, Craft, Seger, Grizzly, James Harvest Sportswear, New Wave, Pax, Sagaform, Umbro (licens), Nordica (licens), Rollerblade (licens) och Printer Active Wear. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar