Citat

Vi är ett av Sveriges största fristående säljbolag och har drygt 220 publicistuppdrag. Av dessa är News55 absolut ett av våra mest prioriterade samarbeten under 2018. Vi tror på News55. Dels för att bolaget har en tydlig målgrupp men också för att News55 är ett drivet, förändringsbenäget och engagerat gäng som förstår hur man tar sig fram på den digitala marknaden.
Oskar Sardii, VD för Leeads
Vi ser nu att vårdköer växer och bristen på vårdboenden ökar. Det är två exempel på frågor som är centrala för äldre. Vi vill skapa ett samhälle som tar tillvara äldres erfarenhet och kompetens, där alla äldre kan lita på att välfärden, vården och omsorgen finns där när man behöver den.
Ebba Busch Thor
Vi vill slopa pensionärsskatten, kapa köer i vården och se till att alla äldre får den hemtjänst eller det vårdboende som de behöver. Dessa frågor måste komma högre upp på dagordningen. Därför kommer vi kristdemokrater bland annat delta på News55 23 äldremässor och andra evenemang runtom i landet för att hjälpa till att driva på för en förändring. Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.
Ebba Busch Thor
Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och vår viktiga uppgift att alltid stå på 55-plussarnas sida – från och med i morgon som ett noterat bolag
Artur Ringart
Vi är nyligen hemkomna från årets Almedalsvecka där vi tillsammans med landets ledande pensionärsorganisationer lanserade Äldreforum. Vår satsning var mycket lyckad. Vårt tält var fullt från morgon till kväll varje dag! Vi är väldigt nöjda både med genomslaget på plats och i media
Fredrik Lundberg
I samband med att vi inledde vår spridningsemission har vi märkt av ett markant ökat intresse för vår verksamhet
Artur Ringart
Den erfarna delen av Karlskronas befolkning är värd en egen festival.
Artur Ringart
Ett är helt säkert och självklart – att börja skriva för News55.
Marianne Rundström
News55 har på kort tid utvecklats till ett starkt varumärke som attraherar många kända profiler. Detta är ytterligare ett viktigt steg för vårt bolag.
Artur Ringart
Vi jobbar för att bygga upp ett nytt, oberoende mediehus och då är fördelarna med att marknadsnotera bolagets aktie flera. En viktig komponent är att vi ser fler förvärvsmöjligheter i framtiden
Fredrik Lundberg