News55 AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 10 september 2019 i News55 AB fattades följande beslut:

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission genom riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 600 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skuld på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att få in en ny aktieägare i Bolaget. För varje aktie ska 1 krona erläggas. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Val av revisor

Bolagsstämman beslutade att entlediga den tidigare revisorn BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor, och att välja Allians Revision & Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Richard Kaijser som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2020.

För mer information, kontakta

Mikael Heinig
Styrelseordförande, News55
0708-741830
mikael.heinig@mentoronline.se 

 

Om News55 AB

News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når  200 000 besökare i månaden. Sedan 2016 har News55 varit Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och nyhetsbrev. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2019 kl. 11.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar