News55 AB bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen minskade med 14% till 2,341 MSEK (2,730 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till 0,009 MSEK (-0,402 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -0,581 MSEK (-1,013 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,21 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,34 SEK (0,49 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 0 event (6).

 JANUARI-DECEMBER 2019 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen minskade med 34% till 8,227 MSEK (12,537 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -2,426 MSEK (-5,744 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -3,723 MSEK (-8,154 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,37 SEK (-1,66 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,34 SEK (0,49 SEK).
• News55 har under året genomfört 9 event (29).

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades 14 oktober 2019, fulltecknades. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 2,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Oktober blev digital rekordmånad för News55.
  • November blev ännu en digital rekordmånad med 0,820 MSEK i intäkter.
  • News55 och bemanningsföretaget Veteranpoolen har tecknat ett samarbetsavtal som sträcker sig över 12 månader.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • News55:s nyhetsbrev når dagligen 150 000 mottagare i målgruppen 55+.

VD:s kommentar: ”Ett viktigt delmål är uppfyllt”
Under våren 2018 vek försäljningen kraftigt från våra prognoser som med smärtsam tydlighet tvingade bolaget att vidta snabba och drastiska åtgärder. Vi satte då upp en långsiktig plan hur vi skulle ändra både intäktsmodell och stöpa om både företaget och dess organisation. Vi har under denna tid gått från ett mediebolag med 18 personer som jobbat heltid till att bli en effektiv beställarorganisation med två heltider. Ett mycket viktigt delmål har under denna tuffa period varit att prestera vårt första positiva kvartal, före avskrivningar (EBITDA), under Q4 2019. Därför är det med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi har följt vår plan till punkt och pricka över 18 månader och samtidigt klarat att leverera ett positivt kvartal - detta trots att vi tvingades konstatera en oväntad kundförlust på 0,050 MSEK.
 

Även om omsättningen går ner från samma kvartal föregående år så är det ett styrkebesked att minskningen endast är knappa 14%. Då vi enligt plan inte hade några mässintäkter under perioden innebär det att de digitala intäkterna ökat med 51%, vilket innefattar två rekordmånader när det slagits digitalt intäktsrekord. Här vill jag främst tacka vår säljpartner på Cape Media vars säljare inte bara fått upp farten rejält utan även delar vår entusiasm i News55:s produkters potential.

Under det fjärde kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020 har vi haft stort fokus på att stärka vår bas med mottagare av våra nyhetsbrev. Därför var det glädjande att vi nu har nått 150 000 55-plussare i vår databas. Det har varit ett annat viktigt delmål.

För att sätta rätt förväntningar så ska vi också berätta att, även om helåret 2020 ser bra ut, så kommer vi med all sannolikhet att bryta vår positiva resultattrend under Q1 2020. Detta är enligt plan eftersom säsongsvariationer slagit på intäkterna i januari och februari i kombination med att vi har flyttat fram några av våra största mässor till det andra kvartalet. Vi tar även en extrakostnad i form av en slutlön till en anställd som avslutar sin tjänst i samband med föräldraledighet.

Det är mycket glädjande att vi nu är i en position där vi kan se bortom enskilda kvartal och ägna oss åt viktiga satsningar som jag hoppas kunna presentera inom kort.

Fredrik Lundberg VD / Medgrundare

 


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar