News55 AB delårsrapport april-juni 2017

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen under kvartalet 2017 uppgick till 1,985 MSEK (471 TSEK) och till 4 735 MSEK (1 309 MSEK) för första halvåret 2017.
 • Rörelseresultatet för årets andra kvartalet uppgick till -3 364 MSEK (-1 555 MSEK) och för första halvåret 2017 till -5 708 MSEK (-2 089 MSEK).
 • Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -3 553 MSEK (-1 570 MSEK) och för första halvåret till -5 917 MSEK (-2 107 MSEK).
 • Resultatet per aktie för årets andra kvartal uppgick till -2,00 SEK räknat på antalet aktier efter de i anslutning till perioden genomförda emissionerna och till -3,32 SEK per aktie för hela perioden.
 • Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 3,51 SEK räknat på antalet aktier efter de i anslutning till period­en genomförda emissionerna.
 • Under andra kvartalet har News55 genomfört sex event (0) och under årets första halvår totalt 12 (0).
 • Antalet sidvisningar på news55.se var under andra kvartalet 5 186 405 st (3 048 831 st) perioden som helhet 9 163 354 st (6 147 512 st).
 • Under perioden genomförde News55 en spridningsemission och ansökte hos Nordic Growth Market om notering vid NGM Nordic MTF. Ansökan godkändes av Nordic Growth Market den 29 juni 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Under juli slutfördes den spridningsemission och den kvittningsemission som föranleddes av News55:s ansökan om notering vid NGM Nordic MTF. Spridningsemissionen tillförde bolaget 8 MSEK och de båda emissionerna renderade 371 200 nya aktier och ett nytt aktiekapital om 631 736,41 SEK. Bolaget har nu 1 780 074 stycken aktier mot ­1 408 874 stycken innan emissionerna.
 • Bolagets aktie noterades den 21 juli 2017 vid NGM Nordic MTF under kortnamnet N55 MTF.
 • I juli slog News55 för tredje månaden i följd trafik­rekord med över tre miljoner sidvisningar under månaden.
 • Under juli genomförde News55 ”Äldreforum” i ­Almedalen i samarbete med landets tre största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pension­ärerna. Satsningen blev mycket uppmärksammad både i press och på plats på Gotland.

VD:s kommentar: News55 fortsätter växa kraftigt

När jag och Artur Ringart startade News55 kunde jag inte drömma om att jag skulle sitta och skriva ett VD-ord för ett noterat bolag bara lite drygt två år senare. Det har gått undan och vi som jobbar med News55 både tror och hoppas att vi ska fortsätta bygga vår verksamhet i ett högt tempo. 

Under det andra kvartalet 2017 fortsatte News55 att visa stark tillväxt. Omsättningen fyrdubblades jämfört med samma period ­förra året och den starkast bidragande orsaken till det är News55:s ­Seniorevent. Under perioden har mässor genomförts i Helsingborg, Lund, Kristianstad, Jönköping, Gävle och ­Nyköping. Inte mindre än på sex olika orter alltså. Eventprodukt­er står under perioden för en majoritet av bolagets intäkter vilket är ett resultat av vår målmedvetna satsning på seniormässor. Dessa utgör basen för fortsatt tillväxt inom alla produktområden och under helåret 2017 planerar vi att genomföra ett cirka 30 event vilka vi räknar med kommer att ha sammanlagt runt
100 000 besökare.

Vi slog trafikrekord i antal sidvisningar på vår sajt två gånger ­under kvartalet och för att öka intäkterna på den digitala verksamheten har vi under perioden anlitat ett nytt externt säljbolag vilket har gett ett stabilare flöde i bannerintäkter.

Jämfört med föregående år har vi en positiv trend när det gäller marginalerna i vår produktmix vilket till stor del är ett resultat av det arbete vi har lagt ner på organisation och paketering. Vi har även försökt fokusera på de produkter där marginalen är gynnsam. Dock har periodens bruttomarginal varit lägre än vad den långsiktigt ska vara. Det beror bland annat på att vi invest­erat i flera nya mässor vilket gör att vi är övertygade om att vi framöver kan förvänta oss en stigande brutto­marginal. Vi ser tydligt att återkommande mässor ger högre marginal.

Vår förlust under det första halvåret är i linje med vår ­affärsplan och med de förväntningar vi hade i början av året vilka vi också kommunicerat i samband med vår notering. 

Under perioden har vi genomfört en lyckad spridnings­emission och notering på NGM Nordic MTF. Tack vare detta har bolaget en starkare finansiell ställning än tidigare. Ni kan vara förvissade om att vi jobbar intensivt varje dag med att växa vår verksamhet och att vi verkligen ser framtiden an med tillförsikt. 

Fredrik Lundberg
Verkställande Direktör


Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och abonnemang. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar: