News55 AB delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

JANUARI-MARS 2019 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen minskade med 40% % till 2,319 MSEK (3,863 MSEK).
  • Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -0,706 MSEK (-1,925 MSEK).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,310 MSEK (-2,575 MSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-1,17 SEK).
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,20 SEK (2,72 SEK)
  • News55 har under kvartalet genomfört 4 event (7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 10 januari meddelade Bolaget att det förlänger samarbetet med Mangold som likviditetsgarant

Den 17 januari meddelade Bolaget att vinsajten vinliv.se rekryterat Johan Franco Cereceda som chefredaktör.

Den 21 januari meddelar Bolaget att en av Sveriges mest meriterade journalister, K-G Bergström börjar som krönikör på News55.se.

VD:s kommentar: ”Ännu ett kliv i rätt riktning”


Under årets första kvartal har News55 fortsatt jobbat med event, sajt och nyhetsbrev. Glädjande är att våra nyhetsbrev håller i sig i popularitet. Än mer glädjande är att våra digitala försäljningssiffror på både nyhetsbrev och natives börjar ta fart.

Samtidigt som vår omsättning har minskat ordentligt så är vi på väg mot en betydligt hälsosammare affär. Före avskrivningar gör bolagen tillsammans (News55 AB och News55 Productions där Vinliv.se ingår) en förlust på dryga -500 tkr att jämföra med motsvarande siffra på -1,9 msek förra året. Om man sedan tar i beaktning att ca 300 tkr av denna förlust härleds till gamla avtal som är uppsagda, då ser ni att vi inte är långt ifrån svarta siffror på kvartalsbasis före avskrivningar. Det är vår tro och förhoppning att utvecklingen håller i sig.

Vi har under perioden genomfört mässor i Trollhättan, Eskilstuna, Kalmar, Växjö. Våra event har varit väl genomförda med stor publik och positiva skriverier. Lönsamheten har förbättrats men än är den inte där vi vill ha den.

Den föreslagne nya styrelseordföranden Mikael Heinig har en historik av att framgångsrikt driva lönsamma event i kombination med medieverksamhet. Jag ser verkligen fram emot att fördjupa samarbetet med Mikael Heinig och göra våra event till både de bästa och mest lönsamma i branschen. Som ett led i vårt omtag kring mässverksamheten har vi outsourcat både drift och försäljning av höstens mässor. Detta har dock påverkat vår likviditet eftersom vi historiskt har förskottsfakturerat mässförsäljningen. Ett av många tuffa beslut vi har tagit men som jag tror gynnar vårt företag i längden. Även om omställningen av verksamheten går enligt plan så kan det inte uteslutas att bolaget kan behöva ta in kapital eller vidta andra åtgärder under år 2019 för att förstärka det egna kapitalet och garantera fortsatt drift.

Vårt samarbete med Cape Media har utvecklats positivt och hittills i år har försäljning på native (annonsbaserade artiklar) och nyhetsbrev överstigit 2,2 msek. Det tillsammans med vår betydligt mindre kostnadskostym gör att vi fortsätter marschera mot ett lönsamt bolag att kunna bygga vidare på.

Fredrik Lundberg, VD

För mer information, kontakta
Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55 
fredrik.lundberg@news55.se

VERKSAMHETEN
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare 2018. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

    

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16:00 CET.