News55 AB:s företrädesemission övertecknad

Report this content

News55 AB meddelar idag att företrädesemission, vars teckningsperiod avslutades 20 november 2018, fulltecknades. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 3 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

Totalt tecknades aktier för cirka 3,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om ca 109 procent.

Totalt har 1 809 116 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 641 921 aktier har tecknats och tilldelats utan företrädesrätt. Av emissionen tecknades därmed ca 74 procent med stöd av teckningsrätter och ca 26 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Handel i betalda tecknade aktier (BTA) kan ske fram till dess att emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag via pressmeddelande omvandlas till ordinarie aktier.

Efter registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 869 856,713 SEK, från 869 856,713 SEK till 1 739 713,43. Antalet aktier kommer att ökas med 2 451 037 aktier, från 2 451 037 aktier till 4 902 074 aktier.

Emissionen genomfördes utan emissionsgarantier. Emissionsinstitut har varit Aqurat Fondkommission AB.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 15:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar