News55 renodlar verksamheten

News55 har beslutat att inte genomföra de planerade B2B-mässorna under hösten. Istället genomförs satsningar på ekonomijournalistik i form av en kommande sajt, E55.se, och på seniorfestivaler.

News55 renodlar verksamheten och har tagit beslut om att inte genomföra de B2B-mässor som varit planerade under hösten 2017. Inga ytterligare B2B-mässor är därmed inplanerade. Beslutet kommer att påverka resultatet i fjärde kvartalet 2017 negativt med ca 2,2 MSEK. Fokus läggs nu istället helt på den nya ekonomisatsningen E55.se och på nästa års planerade seniorfestivaler. News55 anordnade sin första seniorfestival i Karlskrona i somras, något som fick stor uppskattning av både kommunen och dess invånare.

– Vi har under hösten haft fullt fokus på våra nya koncept News55 Seniorfestival, där vi genomförde ett lyckat event i Karlskrona, och på E55. Därför känns det helt rätt att lägga våra tänkta mässor gentemot mediebranschen på is. Det ger oss möjlighet att fokusera på vår huvudmålgrupp och på verksamheter med stor tillväxt. Dock kommer både omsättning och resultat i Q4 påverkas negativt eftersom både festivalerna och E55 får full utväxling 2018, säger News55:s vd Fredrik Lundberg om beslutet.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och abonnemang. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 14:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar