News55 satsar på vinsajt och siktar samtidigt på snabbare lönsamhet

News55 AB:s ledning har beslutat att ta över sajten Vinliv.se med tillhörande databas. Satsningen är ett steg mot snabbare lönsamhet och ett ökat fokus på de delar av verksamheten som har störst intjäningspotential.

 – Satsningen är helt logisk och i linje med vår strategi att öka de kommersiella kontaktytorna gentemot vår målgrupp. Intresset för vin och livsnjutning är mycket stort bland våra läsare, säger Fredrik Lundberg, News55:s VD och medgrundare.

I News55:s strategi ingår att bättre ta tillvara de tillgångar bolaget har, genom att utveckla den framgångsrika och populära eventverksamhet som bolaget driver och genom att etablera News55 med en tydligare digital affär. I målet med snabbare lönsamhet kommer bolaget att minska sin egen organisation och intensifiera samarbetet med externa säljpartners. News55 har byggt en organisation för tillväxt och hög redaktionell ambitionsnivå. Den organisationen blir nu mindre och mer koncentrerad.   

– Tack vare lyckade samarbeten med våra säljpartners och andra underleverantörer får vi en mindre och vassare egen organisation. Vår digitala försäljning sker i huvudsak via Leeads, vår printförsäljning via Cape Media och sedan två veckor tillbaka sköter Möten och Event merparten av vår eventförsäljning, fortsätter Fredrik Lundberg.  

Även om den digitala trafiken hos News55 ligger i linje med bolagets förväntningar eller bättre så har försäljningen inte levt upp till målsättningarna. Därför har bolaget fattat beslut om att med omedelbar verkan ställa om News55:s fokus ifrån att premiera tillväxt till att så snart som möjligt skapa lönsamhet vilande på affärsmodeller mer oberoende av traditionella digitala intäkter.   

Samtidigt kommer bolaget att utöka sin satsning på sina nyhetsbrev och EDR-affär. Bolaget intensifierar även sitt arbetet med att söka externa förvärvsmöjligheter.  

– Vi har åstadkommit en hel del under de år vi har funnits och lyckats etablera en närvaro med stort genomslag som alltid står på målgruppens sida. Vi brinner för seniorfrågorna och vi är en röst som verkligen behövs i dagens samhälle. Samtidigt måste vi bli bättre på att tjäna pengar och nu kommer vi koncentrera våra kommersiella krafter på att så snart som möjligt nå lönsamhet och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att lyckats med det, avslutar Fredrik Lundberg.

Förändringsarbetet förväntas få effekter på kostnadssidan redan under sommaren och nå full effekt under det innevarande året.   


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar