Stort intresse för News55:s partipolitiska erbjudande – avtal med Centerpartiet klart

Under hösten 2017 har News55 haft samtal med riksdagspartierna inför valåret 2018 och erbjudit möjligheten att nå ut till målgruppen 55+ genom en helt unik plattform: News55 Seniorevent.

I november blev det första avtalet klart med Kristdemokraterna och nu har även Centerpartiet valt att samarbeta med News55. Avtalet innebär att partiet liksom Kristdemokraterna fram till valet kommer att medverka vid totalt 23 av de mässor som News55 arrangerar runt om i landet under 2018.

– Äldrefrågorna klättrar allt högre upp på den politiska agendan och att vinna 55-plussarnas förtroende är nog så avgörande för de politiska partierna inför valet 2018. Att flera av riksdagspartierna nu visar intresse för att medverka på News55:s mässor är ett tecken på att politikerna börjar ta äldre på allvar, säger News55:s medgrundare Artur Ringart.

– Det är glädjande att även Centerpartiet vill vara med på våra mässor för årsrika. Vi som är 65 år eller äldre kommer att utgöra drygt 27 procent av väljarkåren och våra besökare kommer nu att få en möjlighet att höra hur Centerpartiet ser på frågor som berör dem, avslutar Artur Ringart.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 

Artur Ringart
Styrelseledamot & medgrundare, News55 
artur.ringart@news55.se 

Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 13:10 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar