Stort intresse för News55:s partipolitiska erbjudande – avtal med Kristdemokraterna klart

Under hösten har News55 haft diskussioner med riksdagspartierna inför valåret 2018 och det första avtalet är nu med Kristdemokraterna. Under 2017 kommer partiet att medverka i totalt 23 mässor som News55 arrangerar runt om i landet. 

Under nästa års val kommer hela 27 procent av väljarkåren att utgöras av personer som är 65 år och äldre. Under hösten har News55 haft samtal med riksdagspartierna och erbjudit möjligheten att nå ut till målgruppen genom en helt unik plattform: News55 Seniorevent. Nu står det klart att Kristdemokraterna ska närvara på alla News55:s seniormässor fram till valet.

Vi ser nu att vårdköer växer och bristen på vårdboenden ökar. Det är två exempel på frågor som är centrala för äldre. Vi vill skapa ett samhälle som tar tillvara äldres erfarenhet och kompetens, där alla äldre kan lita på att välfärden, vården och omsorgen finns där när man behöver den, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och fortsätter:

–  Vi vill slopa pensionärsskatten, kapa köer i vården och se till att alla äldre får den hemtjänst eller det vårdboende som de behöver. Dessa frågor måste komma högre upp på dagordningen. Därför kommer vi kristdemokrater bland annat delta på News55 23 äldremässor och andra evenemang runtom i landet för att hjälpa till att driva på för en förändring. Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal. 

Äldrefrågorna klättrar allt högre upp på den politiska agendan och att vinna 55-plussarnas förtroende är nog så avgörande för de politiska partierna inför valet 2018. Att flera av riksdagspartierna nu visar intresse för att medverka på News55:s mässor är ett tecken på att politikerna börjar ta äldre på allvar, säger News55:s medgrundare Artur Ringart.

 Målgruppen 65+ växer allt mer och det är en tung anledning för politikerna att ta oss äldre i anspråk. Att Kristdemokraterna vill nå ut till äldre och att de dessutom vill göra det genom att medverka på våra mässor tycker vi är toppen. News55 är politiskt obundet, men samtidigt vill vi vara med och påverka. Vi står alltid på 55-plussarnas sida, avslutar Artur Ringart. 


För mer information kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
070-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Artur Ringart
Medgrundare, News55 
070-510 04 20
artur.ringart@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 11:40 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser nu att vårdköer växer och bristen på vårdboenden ökar. Det är två exempel på frågor som är centrala för äldre. Vi vill skapa ett samhälle som tar tillvara äldres erfarenhet och kompetens, där alla äldre kan lita på att välfärden, vården och omsorgen finns där när man behöver den.
Ebba Busch Thor
Vi vill slopa pensionärsskatten, kapa köer i vården och se till att alla äldre får den hemtjänst eller det vårdboende som de behöver. Dessa frågor måste komma högre upp på dagordningen. Därför kommer vi kristdemokrater bland annat delta på News55 23 äldremässor och andra evenemang runtom i landet för att hjälpa till att driva på för en förändring. Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.
Ebba Busch Thor