Familjesparande av stamceller marknadsförs på Underbara Barn på Stockholmsmässan, 13-15 oktober 2017

För tredje året i rad ställer Cellaviva ut på Underbara Barnmässan för att möta och informera sin målgrupp. Mässan riktar sig till småbarnsföräldrar och blivande föräldrar. I vår monter finns representanter från bolaget som informerar om vår verksamhet, familjesparande av stamceller från efterbörden. Cellaviva är Sveriges första och enda biobank för familjesparande av stamceller och ägs av stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (NEXTCL).

Stamcellsbehandlingar används för allt fler typer av sjukdomar. Besläktade stamceller är att föredra vid behandling av blodcancer men vid experimentella behandlingar inom området för regenerativ medicin, är kroppsegna celler bäst. Stamceller kan också användas för immunsuppression vid t.ex. autoimmuna sjukdomar, och då kan dessa celler troligen komma från vilken givare som helst, så länge som de mest potenta cellerna väljs. NextCell Pharma AB har därför två affärsområden;

  • Cellaviva™, stamcellsbank för att säkra stamceller för barnet och familjen samt
  • ProTrans™, en stamcellsprodukt utvecklad för behandling av autoimmun sjukdom, som först kommer att utvärderas för diabetes typ 1.

”Underbara Barnmässan är ett viktigt tillfälle för oss att möta och informera föräldrar om familjesparande av stamceller. Många blivande föräldrar har inte varit i kontakt med tjänsten tidigare och är intresserad av stamcellssparande och forskning av framtida behandlingar. Vi har en viktig roll i att sprida information om familjesparande då det fortfarande är en relativt ny tjänst i Sverige”, säger Lotten Löfberg, marknadschef Cellaviva.

Efterbörden innehåller flera olika typer av stamceller inklusive blodstamceller och mesenkymala stamceller. Utvecklingen av nya tekniker där en mindre mängd navelsträngsblod kan expanderas, så att även en vuxen patients blodsjukdom kan behandlas med sina egna stamceller, går ständigt framåt. I navelsträngsvävnaden finns en annan typ av stamcell som används för utveckling av regenerativa och immunossupressiva terapier. Cellavivas familjesparande inkluderar båda typerna av stamceller, dvs. vi samlar in både blodet som finns kvar i efterbörden och klipper av en bit av navelsträngen.

”Vi tror att intresset för Cellaviva ökar i takt med att vetenskapliga artiklar rapporterar om behandlingsframsteg med egna celler (autologa), celler från en familjemedlem (besläktad allogena) och obesläktade celler (obesläktad allogena), säger Mathias Svahn, VD för NextCell Pharma. Ett exempel är experimentell behandling av CP-skador, se den nyligen publicerade referensen på länken: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28937975/

ProTrans™ är en stamcellsprodukt producerad med hjälp NextCell Pharmas egenutvecklade och proprietära selektionsalgoritm, för behandling av autoimmuna sjukdomar. En första klinisk studie är planerad för patienter med diabetes typ 1.  De två verksamhetsgrenarna har stora synergier då de bygger på samma stamcellskälla och teknologier.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD
Tel: 0702-615 504
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar