Kommande evenemang och konferenser för NXTCL

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att VD Mathias Svahn har inbjudits att föreläsa vid det årliga BiotechBuilders-evenemanget, som hålles idag, den 28 september 2018. Mathias Svahn kommer också att presentera på Nordic Life Science Days, som hålles den 10-12 september 2018.

VD Mathias Svahn har inbjudits att föreläsa vid det årliga BiotechBuilders-evenemanget, vilket hålls idag, den 28 september 2018. Mathias Svahn kommer att presentera NXTCL och hur företaget har utvecklats över tiden. Titeln på presentationen är: "Turning opportunity into productivity, starting a stem cell clinical trial in record speed". BiotechBuilders är en inbjudningsexklusiv nätverksorganisation för entreprenörer och affärspersonal inom life science-sektorn och samlar årligen chefer i den svenska life science-sektorn för en dag av nätverkande och teambuilding.

NXTCL kommer också att medverka på Nordic Life Science Days som hålls den 10-12 september 2018 i Waterfront Congress Centre, Stockholm. Under dessa dagar kommer NXTCL att representeras av VD Mathias Svahn samt CFO Leo Groenewegen och detta evenemang kommer vara en bra möjlighet att stärka företagets nätverk och delta i intressanta aktiviteter. Den 11 september 2018 kommer bolaget att hålla en kort företagspresentation där verksamheten presenteras, vad som har uppnåtts hittills och vart bolaget är på väg framöver.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar