NextCell Pharma AB offentliggör tilläggsprospekt

NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som bolaget har offentliggjort den 29 maj 2017 och 30 maj 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 juni 2017. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som bolaget har offentliggjort den 29 maj 2017 och 30 maj 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 juni 2017. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För mer information om pågående emission av units och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden.
NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar