NextCell Pharma uppdaterar sin situation i en fjärde kvartalsrapport

NextCell Pharma AB ("NEXTCL", "NextCell") släpper idag sin Q4 / year-end rapport (1 juni - 31 augusti/ 1 september - 31 augusti). Detta är den första kvartalsrapporten sedan noteringen på Aktietorget. Bolaget redovisar en förlust under kvartalet om -4 757 996 SEK samt för bokslutsåret en förlust om -13 245 206  SEK. Bolagets kassa per den 31 augusti var ca 16 MSEK.

Den kanske viktigaste  händelsen  under fjärde kvartalet var  noteringen på Aktietorget den 13 juli samt tillhörande listningsemission som tecknades till cirka 18 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Bolagets huvudägare, Diamyd Medical AB och ordföranden Anders Essen-Möller bidrog med större belopp. NextCell meddelade i slutet av juli 2017 att bolaget  avgett en ansökan till Läkemedelsverket om att få utföra en kliniskk studie med bolagets läkemedelskandidat ProTrans ™ på typ 1-diabetespatienter. Ansökan  beviljades den 17 oktober (efter   perioden).

"Under verksamhetsåret  har företagets  finansiella ställning stärkts och kassabehållningen  per den 31 augusti, efter  en större betalning för GMP-Study Drug, uppgick till 16 miljoner kronor. Noteringen på Aktietorget och den efterföljande nu av LV godkända kliniska prövningsansökan är tecken på att företaget går framåt, från klarhet till klarhet,” säger CFO Leo Groenewegen.

"Jag ser fram emot det kommande året med klinisk prövning för behandling av typ 1-diabetes, och att Cellaviva, tjänsten där vi erbjuder familjesparande av stamceller från efterbörden kommer att utvecklas väl,” säger VD Mathias Svahn.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar