NextCell stärker organisationen för fortsatt tillväxt

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar härmed att styrelsen beslutat att utse Sofia Fredrikson till CFO i bolaget. Sofia Fredrikson tillträder per dags dato. Tidigare CFO, Leo Groenewegen, kommer att arbeta vidare inom bolaget i den nya rollen som Business Development Manager. Både Sofia Fredrikson och Leo Groenewegen kommer att ingå i NextCells ledningsgrupp.

Sofia Fredrikson, född 1983, har varit anställd i NextCell sedan november 2018. Styrelsen har nu beslutat att utse Fredrikson till CFO för bolaget. Sofia Fredrikson har arbetat som auktoriserad revisor med över 10 års erfarenhet av redovisning och revision. Tidigare har Fredrikson varit anställd på KPMG AB och nu senast på BDO AB. Leo Groenewegen har varit CFO på NextCell sedan maj 2017. I den nya rollen som Business Development Manager kommer Groenewegen att fokusera på att identifiera nya affärsmöjligheter för NextCell.  

”NextCell har bra momentum i verksamheten och en spännande resa framför sig. Den kliniska utvecklingen av ProTrans framskrider planenligt och bifirman Cellaviva har nyligen beslutat att expandera till Danmark. Vi upplever för närvarande ett ökat intresse från allmänheten kring vår verksamhet som kräver att organisationen utvidgas. Genom att utse Sofia Fredriksson till CFO och Leo Groenewegen till Business Development Manager skapar vi utrymme för nya affärsmöjligheter och fortsatt tillväxt”, kommenterar Mathias Svahn, VD på NextCell.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 05 december 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar