NextCells VD inbjuden talare på konferens för ATMP

Report this content

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar att VD Mathias Svahn, PhD, inbjudits att föreläsa vid konferensen Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) i Lund den 15 mars.

Ämnet för föreläsningen är ’Mesenkymala stamceller i kliniska prövningar för behandling av autoimmuna sjukdomar’. Mer specifikt beskrivs hur NXTCL med sin läkemedelskandidat ProTrans, är pionjärer att använda poolade mesenkymala stamceller från navelsträng.

NXTCL genomför för närvarande en unik fas I / II studie med ProTrans för behandling av vuxna patienter som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Prenumerera

Dokument & länkar