Nordic Tech House investerar i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Report this content

NextCell Pharma AB (NXTCL), noterat på Aktietorget, meddelar att ett samarbetsavtal med Nordic Tech House ingåtts där Nordic Tech House blir investerare i NXTCL och kommer att utveckla den digitala närvaron åt NXTCL och Cellaviva.

Det två-åriga avtalet innebär att Nordic Tech House ansvarar för NXTCL´s totala digitala närvaro med ett specifikt fokus på familjesparande av stamceller som erbjuds blivande föräldrar via varumärket Cellaviva. Isabella Löwengrip, en av delägarna av Nordic Tech House, kommer att som influencer, mamma, entreprenör och investerare öka medvetenhet om stamceller och familjesparande av stamceller.

Avtalet innebär att 2 MSEK kommer att betalas ut i NXTCL-aktier, som förmedlas till Nordic Tech House halvårsvis i efterskott till genomsnittsvärderingen av slutkursen för NXTCLs aktie under de 10 börsdagarna före den 13:e mars 2018. Nordic Tech House förbinder sig i en lock-up klausul att inte avyttra aktierna under avtalstiden.

“Jag ser det som ett privilegium att arbeta tillsammans med Sveriges ledande stamcellsbolag och använda mina kanaler för att informera kvinnor om möjligheten att spara sitt barns stamceller från födelsen, säger Isabella Löwengrip, medgrundare och delägare in Nordic Tech House. Jag når ut till 400 000 småbarnsföräldrar i veckan så jag vet att det finns många föräldrar som vill maximera möjligheterna att ge sina barn en god hälsa livet ut. Detta är varför jag har valt att investera i NXTCL och Cellaviva. 

“NextCell Pharma är intressant både ur samarbets- och investeringssynpunkt vårt gemensamma mål är att öka Cellavivas tillväxt och nå ut till fler nya kunder, säger Viktor Lundquist, VD för Nordic Tech House. “Det finns goda förutsättningar för en mycket värdefull utveckling i Cellaviva och NXTCL’s stamcellsprodukt, ProTrans, som redan är i klinisk prövning. “

”Vi ser fram emot att arbeta med Nordic Tech House’s professionella team på det digitala området och öka medvetenheten om att födseln är ett unikt tillfälle att ta tillvara stamceller, som erbjuds genom i Cellavivas biobank”, säger Dr. Mathias Svahn, VD på NextCell Pharma AB.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Mars 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Prenumerera

Dokument & länkar